Oog voor talent

Kinderteams


We werken met allerlei werkgroepen waarvoor kinderen zich kunnen engageren. Ze zetten hun talenten op deze manier in of stellen zichzelf duidelijke leerdoelen.
 

Speelmaatjes


Leerlingen kunnen meer verantwoordelijk nemen dan we denken. Ze kunnen zelf thema’s en werkvormen kiezen, mee regels en afspraken maken en dit in overleg met een volwassene uitwerken.
“Speelmaatjes op school” zijn kinderen van het 4de, 5de of 6de leerjaar die, onder begeleiding van de verantwoordelijke leerkracht van de werkgroep, sport- en spelactiviteiten organiseren voor leerlingen van de andere klassen.
 

Crea-team


De kinderen die zich opgeven voor het crea-team zorgen mee voor de aankleding van onze school. Ze werken hierbij rond bepaalde thema's (Kerstmis, Sint, Pasen, het nieuwe schooljaar,...). 
 

MOS-team

De kinderen zorgen voor het onderhoud van ons tuintje. Planten en zaaien er fruitboompjes, groenten, ... om op die manier al onze kinderen te laten proeven van de natuur. Daarnaast werken ze mee aan een milieubewust beleid binnen onze school.
 

Klusteam

Er wordt wekelijks gewerkt tijdens de middagpauzes (dinsdag en/of vrijdag) en dit in teams van 3 kinderen. Steeds onder begeleiding van een volwassene. Hiervoor wordt een schema opgemaakt tijdens het overleg. 
Kinderen uit een bepaald leerjaar kunnen zich beurtelings kandidaat stellen.
 

Onthaalteam

De kinderen zorgen voor een warm onthaal voor ouders, externen, bezoekers uit het buitenland die onze school binnen komen. ZIj verzorgen onze infomomenten voor de ouders van nieuwe kleuters en verzorgen ook de nodige catering. Ze vormen op die manier een uithangbord voor onze school en trainen zo hun presentatieskills en communicatieve vaardigheden.


Het kinderparlement


Het kinderparlement maakt al vele jaren deel uit van onze schoolwerking. Het is voor ons een middel om de betrokkenheid van kinderen te vergroten. We dagen hen uit om mee na te denken over de schoolwerking en merken dat de 'kijk van kinderen op de realiteit' vaak blikverruimend kan werken.

Kinderen engageren zich voor een volledig schooljaar waarmee we hen willen bijbrengen dat er in het leven ook vaak engagementen van langere duur zijn. Het vraagt van hen dus een volgehouden inspanning.
 
Daarnaast willen we kinderen de kans geven om volgende eigenschappen/talenten in zichzelf aan te spreken:
  • goed kunnen nadenken over…
  • dingen goed kunnen uitleggen, durven praten
  • goed kunnen luisteren, niet enkel je eigen ideeën willen opdringen
  • graag organiseren
  • goed kunnen omgaan met anderen
  • ook dingen willen doen die je misschien niet altijd leuk vindt
  • iemand zijn die we kunnen vertrouwen
  • open staan voor nieuwe ideeën
  • een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
Door te zetelen binnen het KiParle geven we kinderen een stem binnen onze school en willen we kinderen stimuleren om te groeien in de bovenstaande eigenschappen.

Het KiParle bestaat uit 8 à 10 vaste leden uit de leerjaren 3 t.e.m. 6. Daarnaast nemen, via een beurtrolsysteem ook soms leerlingen uit L1 en L2 deel.
 
De vaste leden worden bij de start van het schooljaar geselecteerd via een sollicitatieprocedure. Kandidaten krijgen in de loop van september de kans om op gesprek te komen bij de zittende leden van KiParle en de directie. Het is aan hen om iedereen te overtuigen van hun kwaliteiten, motivatie en/of de leerkansen die zij zien voor zichzelf. Op basis van die sollicitatiegesprekken zullen kinderen aangesteld worden met een mandaat voor een volledig schooljaar.
 
De kinderen zitten de vergadering voor. Zij verzorgen ook het verslag van de vergadering. De directeur is bij elke vergadering aanwezig. Op uitnodiging kunnen ook leerkrachten, experten, ... worden uitgenodigd.
 
De afgevaardigden brengen steeds een kort verslag uit in de klas zodat alle leerlingen op de hoogte zijn van de activiteiten van het KiParle. (Ze maken hiervoor notities, in de vorm van besluiten, in het KiParle-schriftje van de klas) Zo trachten we een draagvlak te creëren. De afgevaardigden fungeren ook als aanspreekpunt zodat alle kinderen hun stem kunnen laten klinken in het KiParle. Er wordt voor elke vergadering kort even tijd gemaakt in de klassen om bepaalde agendapunten te bespreken. Dit brengen de afgevaardigden als voorbereiding mee naar de vergadering.
 
Concrete taken: 1 keer per maand een vergadering (met leerkracht en/of directie) tijdens de schooluren, verslag opmaken van deze vergadering, uitwerken van de werkgroepen bij de leerlingen, aanbrengen van nieuwe ideeën, organisatie van initiatieven, zaken op school durven in vraag stellen, …