Aanmelden/inschrijven

Voor info kan je steeds contact met ons opnemen via het nummer 03 383 10 31 of via directie@st-lucia.be 

Digitaal aanmelden

Sinds schooljaar 2022-2023 is digitaal aanmelden verplicht voor alle scholen op grondgebied Ranst.  We maken daarbij gebruik van het digitale systeem       V-ICT-OR.  Op de aanmeldingssite van de gemeente Ranst kan u ten tijde van aanmelden en inschrijven de capaciteit voor onze school terugvinden.  

Om een aanmelding in orde te brengen voor schooljaar 2024-2025 klikt u door naar de aanmeldingssite van de gemeente Ranst:

ranst.aanmelden.in
 

Wie kan er inschrijven?  

Alle broers en zussen van het geboortejaar 2022 (bij aanmelding aan te vinken zodat uw kind voorrang krijgt)
Kinderen van personeel van het geboortejaar 2022 (bij aanmelding aan te vinken zodat uw kind voorrang krijgt)
Eventuele broers en zussen die momenteel nog op een andere school ingeschreven zijn en waarvan u deze wenst in te schrijven op onze school.
Nieuwe kinderen van het geboortejaar 2022
Nieuwe kinderen van andere geboortejaren
 

Tijdspad

Aanmeldingsperiode: 27/02/2024 t.e.m. 19/03/2024 
Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen deze periode.
Alle aanmelding worden automatisch gerangschikt op basis van volgende criteria:
1. Voorkeur van de school
2. Afstand tot de school

Bekendmaking van de resultaten: 19/04/2024 
Bekendmaken van het resultaat van de aanmeldingsperiode. U ontvangt, indien uw kind gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school. U kan vanaf 21/04/2024 telefonisch een afspraak maken om in te schrijven.  

Let op: Alle broers en zussen alsook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken. U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met een link om in te schrijven. Nadat u ingeschreven heeft, ontvangt u een bevestiging.

Inschrijvingen: 22/04/2024 t.e.m. 13/05/2024 
Start inschrijvingen voor alle kinderen met een ticket voor onze school. Inschrijvingen gaan uitsluitend door op afspraak. Zoals hierboven aangegeven maakt u best telefonisch een afspraak.  

13/05/2024 is de laatste dag dat kinderen met een ticket kunnen inschrijven.

Let op: Alle broers en zussen alsook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken. U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met een link om in te schrijven. Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging.

Vrije periode: Vanaf 23/05/2024
Start van de ‘vrije periode’ voor kinderen die niet aangemeld werden en/of aangemeld maar geen plaats verworven.
Kleuters en leerlingen die reeds ingeschreven zijn en aldus school lopen op onze school hoeven niets te doen. 
 

Overstap naar het eerste leerjaar

Meer info voor ouders van kleuters die de overstap zullen maken naar de lagere school: 

We verwelkomen jullie graag in onze school voor een infomoment betreffende de overstap naar de lagere school. De datum vinden jullie in onze jaarkalender.
Op deze manier zullen jullie merken dat leren in het eerste leerjaar er dikwijls heel speels aan toe gaat, samen leren, samen ontdekken. Andere momenten zijn stiltemomenten waar de kinderen heel aandachtig en geconcentreerd individueel aan de slag gaan.

Moesten er nu toch al vragen rijzen, kunnen jullie de juffen steeds bereiken via dit e-mailadres L1@st-lucia.be  

We hopen dat jullie op deze manier een beeld krijgen van onze werking in het eerste leerjaar en natuurlijk zouden we het fijn vinden om jullie kind volgend jaar in ons eerste te mogen verwelkomen.Inschrijving eerste leerjaar
Indien jullie kind reeds op onze school ingeschreven is als kleuter moeten jullie NIETS doen en heeft jullie kind automatisch recht op een plekje in ons eerste leerjaar.

Nieuwe leerlingen dienen zich aan te melding via het digitaal aanmeldingssysteem.