Hartelijk welkom bij Sint-Lucia

Inschrijven vanaf 21/04/2024

Zijn wie je bent, groei met je talent!

Groene, ruime school

7 gewoonten

Oog voor talent

Warme school

Schoolmissie


We willen kinderen alle kansen geven om zich te ontplooien met het oog op een brede ontwikkeling. Hen volop de kans geven, en leren nemen, om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen op alle vlakken: cognitief, sociaal, motorisch, creatief, muzisch,... 

Deze brede ontwikkeling willen we op hun eigen niveau en op hun eigen tempo laten gebeuren. Hen verder laten groeien, met veel betrokkenheid (en ouders als onmisbare partner), inspraak, zelfkennis en zelfvertrouwen. We wensen dat elk kind wil leren en alle kansen ziet om te leren. Om hen zo sterker in het leven te zien staan.

De school moet een warme, veilige plek zijn voor iedereen waar het welbevinden van iedereen centraal staat. Een plek waar geluk, vaardigheden en kennis hand in hand gaan. Een plek waar kinderen hun eigen, verantwoorde keuzes kunnen maken.

Om de fundamenten hiervoor te leggen, willen we een sterk en coherent lerarenteam zijn ter begeleiding en ondersteuning van hun ontwikkeling. Wij zijn al een enthousiast en gemotiveerd team dat kinderen wil uitdagen om vanuit verschillende en diverse ervaringen te leren.