Erasmus

Onze Erasmusavonturen

Bekijk onze Erasmusavonturen via de blog.
 

Onze visie rond Erasmus


Het Erasmus+ programma biedt ons de mogelijkheid om samen te werken, te verbinden en ons te verdiepen in een internationale context.

Samenwerken staat centraal in ons Erasmus+ project. We geloven dat leren en groeien het beste plaatsvindt wanneer we de krachten bundelen met andere scholen en partners uit verschillende landen. Door samen te werken aan gemeenschappelijke doelen en uitdagingen, leren onze leerlingen niet alleen van elkaar, maar ontwikkelen ze ook intercultureel begrip en respect.

Verbinden is een essentieel aspect van ons Erasmus+ project. Door deel te nemen aan internationale uitwisselingen, activiteiten en evenementen, bouwen we bruggen tussen culturen en creëren we waardevolle verbindingen met scholen en gemeenschappen over de hele wereld. Deze verbindingen vergroten het perspectief van onze leerlingen en bieden hen de mogelijkheid om open te staan voor verschillende tradities, talen en ideeën.

Onze visie is ook gericht op het verdiepen van het leerproces. Het Erasmus+ project stelt ons in staat om ons curriculum te verrijken en nieuwe pedagogische benaderingen te ontdekken. Door deel te nemen aan internationale trainingen, workshops en uitwisselingen van beste praktijken, kunnen onze leerkrachten hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Deze verdieping vertaalt zich direct naar ons klaslokaal, waar we onze leerlingen een stimulerende en inclusieve leeromgeving bieden.

Daarnaast streven we naar het bevorderen van een gevoel van Europees burgerschap en intercultureel bewustzijn bij onze leerlingen. We willen hen inspireren om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen, respectvol te zijn naar andere culturen en talen, en deel te nemen aan maatschappelijke vraagstukken op lokaal en Europees niveau.

Kortom, onze Erasmus+ projecten is gebaseerd op samenwerking, verbinding en verdieping. Het stelt ons in staat om grenzen te doorbreken, nieuwe perspectieven te verkennen en onze leerlingen voor te bereiden op een wereld die steeds meer onderling verbonden is. We zijn vastbesloten om het Erasmus+ project een integraal onderdeel van ons onderwijs te maken, zodat onze leerlingen kunnen groeien als wereldburgers met een brede kijk op de wereld.

​Bekijk onze Erasmusavonturen via de blog.