Lokale gemeenschap

We zijn een katholieke school en dus blijven we verbonden met de parochie van Oelegem. We trachten goede banden te onderhouden met de lokale gemeenschap om voeling de houden met de leefgemeenschap waarvan onze school deel uitmaakt.