Het Open Poortje

Aanbod

Opvoeden is niet altijd makkelijk, via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in aanpak leert Triple P ouders om anders met situaties om te gaan. 
Voor het volledige aanbod van Het Open Poortje kan u hier terecht. 

Onze school vangt regelmatig kinderen op die verblijven in Het Open poortje te Schilde. Dit omdat we er van overtuigd zijn dat we deze kinderen in onze school kunnen omringen met de nodige warmte, liefde en stabiliteit. Iets waar deze kinderen alleen maar beter van worden.
 

HET OPEN POORTJE-SCHILDE, een woordje uitleg:

Sinds meerdere jaren volgen kinderen van vzw Het Open Poortje, onderwijs in de school van jullie kind. Het betreft kinderen die door omstandigheden, een tijd lang niet thuis kunnen wonen.  Naast de opvang van de kinderen, bieden we begeleiding aan de betreffende ouders.  Zij blijven namelijk tijdens het hele verblijf betrokken.  De kinderen ondersteunen we in één van onze twee leefgroepen. Elke leefgroep biedt plek aan acht kinderen tussen de  0 en de 12 jaar.

Vanuit onze werking vinden we het belangrijk dat kinderen een ‘zo gewoon mogelijk’ leven kunnen leiden. Ze gaan naar school en mogelijks naar de jeugdbeweging en/of sportclub. We willen ook graag dat hun klasgenootjes kunnen komen spelen in de leefgroep.  En andersom, indien uw kinderen dit graag hebben, kunnen onze kinderen ook bij uw kinderen thuis komen spelen.

Beide leefgroepen worden begeleid door opvoedkundigen, een hoofdopvoedkundige (Jill en Wouter) en een overkoepelende pedagoge (Els).  Indien u vragen hebt rond bezoekuren, speelafspraken, problemen van kinderen, maar evenzo bij interesse rond pleegzorg, steungezin of andere formules van betrokkenheid, … dan kan u altijd met ons contact opnemen.  U zal echter ongetwijfeld begrijpen dat we zoveel mogelijk discreet zijn rond de gezinssituatie van elk kind apart.

Naast bovenvermelde vorm van begeleiding en opvang, hebben we ook een ruim aanbod inzake andere vormen van opvoedingshulp (triple-p, STOP4-7, gezinsbegeleiding,…).  Indien u zelf soms nood hebt aan pedagogische ondersteuning, dan kan u steeds met ons contact opnemen.  We verwijzen hierbij graag naar onze website www.hetopenpoortje.be.