Atheneum Schilde


Infosessie kandidaat-eerstejaars

Geïnteresseerde ouders en kandidaat-leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar zijn van harte welkom op onze infoavond. Hier kan er al een eerste maal kennis gemaakt worden met de school, met het studieaanbod en de schoolcultuur.

De infoavond voor de kandidaat-eerstejaars wordt op momenteel digitaal georganiseerd. We verwelkomen jullie graag op donderdag 25 februari 2021 om 19.00 uur. Hier krijg je heel wat informatie over het reilen en zeilen op Atheneum Schilde. Jullie krijgen een zicht op ons studieaanbod, onze leerlingenbegeleiding, onze visie, onze modules, ons laptopproject en zo veel meer...

Inschrijven kan via onze website.

Indien de maatregelen versoepelen, organiseren we alsnog een infoavond op de campus. Dan starten we in kleine groepjes plenair in de refter. Daarna worden er rondleidingen georganiseerd langs de vaklokalen. Hier worden verschillende workshops gehouden door leerlingen en staan de vakleerkrachten klaar met een woordje uitleg.

Inschrijven is op deze avond wettelijk nog niet van toepassing, maar het is mogelijk voor ouders die hun kinderen willen inschrijven, om alle nodige gegevens op die avond aan de school te bezorgen. De eigenlijke inschrijving kan dan vanaf 25 mei (wettelijk vastgelegde datum voor alle scholen in Vlaanderen) prioritair gerealiseerd worden. Dit voorkomt kamperen en teleurstellingen.

Brochure richting Latijn

Brochure richting Wereldwijs