Wij kiezen ervoor om elk schooljaar de klasgroepen opnieuw te mengen. Wij begrijpen dat dit enkele vragen oproept. Daarom werd een duidelijke visie opgesteld die we hier graag toelichten:

Waarom klassen jaarlijks mengen?

Het mengen van de klasgroepen heeft als doel dat alle kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep elkaar leren kennen.  Vriendschappen zijn nog sterk wisselend bij kinderen en er wordt rekening gehouden met de relaties tussen de kinderen. Toch mag dit niet ten nadele zijn van de kinderen.  Soms kunnen ze te hard geclaimd worden door hun vriendje zodat het dominante kind het steeds voor het zeggen heeft en dat het onderdanige kind steeds in die rol blijft. We leren om vriend te zijn van iedereen. 

Een groep kinderen is ook steeds in evolutie. Door te mengen kunnen we groepen  terug gelijkwaardig maken. Sommige combinaties van kinderen blijken niet altijd zo succesvol te zijn. 

Welke positieve effecten zijn er?

 Het mengen van groepen heeft een erg positief effect op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Het is goed dat ze met anderen leren (en kunnen) omgaan. Het is voor de kinderen een leerproces, een groeiproces waar ze socialer, assertiever, sterker en zelfverzekerd van worden.

Het draagt bij tot een goede sfeer tussen de kinderen. Karakters die steeds botsen brengen een negatieve klassfeer en hebben een effect op het welbevinden van kinderen zodat zij niet optimaal ontwikkelen.

Op welke basis worden de kinderen verdeeld?

 Uiteraard gebeurt dit vanuit duidelijke observaties binnen de school en op basis van de sociale relaties zoals deze zich voordoen op school en in de klas.

1. Het bieden van de nodige zorg aan kinderen primeert. Daarbij staat het welbevinden van de kinderen voorop.

2. Aantal kinderen met extra zorg moet in evenwicht blijven om elk kind de aandacht te kunnen geven waar het recht op heeft.

3. We zorgen voor een evenwicht tussen het aantal jongens en meisjes.

4. Sociale relaties. vriendjes bij elkaar. Door regelmatig klasdoorbrekend te werken, krijgen we een goed zicht op de verschillende relaties tussen kinderen. Welke karakters passen goed samen? Voor welke kinderen is het beter om niet samen te zitten?

Wij nemen het niet als vanzelfsprekend dat kinderen van bevriende ouders samen zitten. Die kinderen zien elkaar buiten de school ook heel vaak. Ervaring leert ons dat dit niet altijd een goede keuze is.

Het is ook niet altijd een zekerheid dat de nieuwe groep 100 % gelijkwaardig verdeeld is. Nieuwe combinaties kunnen ook nieuwe uitdagingen en groeikansen geven ...