Er wordt elke keer weer heel goed overlegd met de vertegenwoordigers vanuit de verschillende klassen.

Hieronder vindt u de verslagen van de vergaderingen van het KiParle. Op deze manier houden we u graag op de hoogte van wat er besproken werd en wat de plannen zijn van onze kinderen:

 

* Verslag 29 september 2020