Veiligheid van onze kinderen boven alles...

Ook dit schooljaar 2018-2019 blijven we inzetten op de veiligheid van onze kinderen in het verkeer. Vorige schooljaren hebben we hard gestreefd naar het behalen van deellabel 2 van het 10/10-project, wat een mooie bekroning zou zijn voor onze school en de inzet van iedereen. Dat is nog niet gelukt, maar we laten de moed niet zakken en blijven ten volle inzetten op verkeerseducatie. We geloven dat we hier voor kinderen en de schoolomgeving het verschil kunnen maken.
Er zullen dus ook dit schooljaar heel wat acties en activiteiten zijn om de verkeersveiligheid in het licht te stellen. Laten we er samen een leerrijk en verkeersveilig schooljaar van maken!
  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Alle activiteiten en acties voor verkeer plannen we met het oog op het behalen van een medaille tegen het einde van dit schooljaar.
 
Wat zijn onze doelstellingen?
 

We leren de kinderen veilig STAPPEN met
- het Voetgangersbrevet Brons (derde kleuterklas)
-het Voetgangersbrevet Zilver (eerste graad + derde leerjaar)
Het Grote Voetgangersexamen (Voetgangersbrevet Goud) (vierde leerjaar)

We leren de kinderen veilig TRAPPEN en vaardig fietsen met

- Het loopfietsbrevet voor de 3-jarige kleuters
Het Grote Fietsexamen (Fietsbrevet via de politie Ranst) (zesde leerjaar)

We testen de kennis van onze leerlingen via De Grote Verkeerstoets (vijfde leerjaar)

Daarnaast zullen wij gedurende het volledige schooljaar:

- Kinderen (en ouders) sensibiliseren om te voet of met de fiets naar school te komen.

-  Kinderen (en ouders) blijven sensibiliseren om fluo, helm, ... te dragen om je op die manier veiliger in het verkeer te begeven.

- Kinderen regelmatig een busevacuatie laten oefenen door op die manier de bus te verlaten bij schoolzwemmen en schooluitstappen.

- ...

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
STrapdag, vrijdag 20 september:

Komende vrijdag, 20 september 2019, is het Strapdag. Een dag die volledig in het teken staat van STAPPEN en TRAPPEN! We vragen daarom aan de kinderen om met de fiets, te voet, met de step naar school te komen.

We zullen deze dag benutten om de fietsvaardigheid van de kinderen te verbeteren, een fietscontrole te doen, met een ‘agent’ enkele bevelen te oefenen, te fietsen in een beschermde omgeving,  .... Kortom, een dag die volledig in het teken staat van veilig fietsen in het verkeer.

Voor de fietsen van de kinderen zullen we extra ruimte voorzien op het schoolterrein. Graag fietsen per klas parkeren. De nodige signalisatie zal opgehangen worden.

We sluiten deze dag af met het Straplied.

Wie nog wil oefenen: https://www.youtube.com/watch?v=1JeYMu1QgoI

Meer info in deze brief.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nieuwe situatie rondom de school:


 

NIEUW!

In de fietsenstalling kregen alle klassen een duidelijke plek toegewezen. Dit houdt in dat kleuters en leerlingen van de Hondjes-klas via de grote poort binnen komen onder begeleiding van hun ouder(s).

De kinderen van L2-L6 komen langs de zijpoort binnen met de fiets, zonder ouder(s) Zo willen we hun zelfstandigheid een boost geven. Wij zijn er van overtuigd dat zij dit kunnen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat het niet te druk wordt in onze fietsenstalling.

Dit ook zo bij het verlaten van de school. De kinderen van L2-L6 kunnen opgewacht worden op het verkeersvrije plein voor de schoolpoort.

Aan het eind van de  lessen

Na het belsignaal worden de rijen gevormd. De leerkrachten brengen de leerlingen naar de  uitgangen van de school. Alle voetgangers verlaten de school langs de weg naast de graskoer en via de grote poort.

Ouders parkeren hun fiets op het verkeervrije plein aan de kant van de grasweide zodat er een vlotte doorgang is op het voetpad aan de kant van de school. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Fietspooling:
 

Als sportieve school proberen wij onze leerlingen zoveel mogelijk aan te moedigen te voet of met de fiets naar school te komen.  Tevens beseffen wij dat het als ouder niet altijd evident is dit in de praktijk om te zetten : op sommige dagen kan je meefietsen, op andere dagen niet.  Misschien zet je je kind uit praktische redenen af met de wagen op weg naar je werk... terwijl het eigenlijk liever met de fiets zou gaan, maar dit voor jou niet haalbaar is.

Daarom is de school op zoek naar een manier om kinderen de gelegenheid te geven op een milieuvriendelijke en tegelijk veilige manier naar school te gaan. We denken aan een initiatief dat al heel wat Vlaamse scholen met succes toepassen, namelijk fietspoolen (meer info: www.fietspooling.be)
 
Interesse om dit te steunen. Vul de bevraging in.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°