Het digitaal schoolreglement en ons opvoedingsproject

 

Schoolreglement schooljaar 2020-2021

Bijlage bij het schoolreglement:

Engagementsverklaring van het Katholiek onderwijs.

Opvoedingsproject van onze school

 

Nieuwe regelgevingen (Katholiek onderwijs Vlaanderen)

 

 Infobundel onderwijsregelgeving 2020 

                           

Jaarlijkse akkoordverklaring

Jaarlijks is er een akkoordverklaring nodig van de ouders. Voor het schooljaar 2020-2021 vindt u deze door hier te klikken.

 

Digitale infobrochure 2021-2022

 

Tijdens onze infoavond in september krijgt u normaal gezien steeds een nieuwe infobrochure in handen voor het nieuwe schooljaar. Hierin vindt u heel wat nuttige informatie betreffende de werking van onze school. Meer dan de moeite waard om door te nemen!
 

Gezien het feit dat we dit schooljaar geen infoavond konden organiseren, werd er ook geen infobrochure uitgebracht. We brengen jullie via de nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe afspraken.

 

Hier kan u  de infobrochure volgend schooljaar opnieuw digitaal raadplegen:

Infobrochure schooljaar 2021-2022