Sponsorloop ten voordele van 'De Vrije Vlinder'
 

In het kader van de 'Warmste week' willen we onze kinderen dit jaar zelf in beweging zetten. In beweging zetten om zich eens in te zetten voor anderen en zo een goed doel te steunen.
 
We kozen voor 'De Vrije Vlinder':
 
'De Vrije Vlinder', met een campus in Brasschaat en Berchem, profileert zich sedert 2008 als erkende zorgaanbieder voor personen met een handicap, ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel." 
 
Deze vergunde zorgaanbieder met campussen in Berchem en Brasschaat richt zich in hoofdzaak tot volwassen motorisch gehandicapte personen, ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, in de leeftijdscategorie van 21 tot 65 jaar met uitzondering van personen die lijden aan de ziekte van Huntington of die kampen met ernstige psychische en/of gedragsstoornissen. Zij kunnen rekenen op een woon- en leefsituatie op maat in een volledig aangepaste infrastructuur.
 
Misschien is het ook belangrijk om te vermelden dat de opbrengst van onze inzamelactie naar sporttoestellen voor deze mensen zal gaan.
De Vrije Vlinder behoort samen met een woon-zorgcentrum tot 'De Mick', vandaar het logo.
 
Meer info op: http://demick.be/de-vrije-vlinder/over-de-vrije-vlinder
 
Doel van onze actie: 

De kinderen kunnen zich, via de brief die ze meekregen, laten sponsoren voor de loopbeurt die ze zullen doen. Doel van onze actie: Het stokje met het vlammetje zal op maandag 18 december een volledige dag in beweging moeten blijven!

Het sponsorgeld wordt in een gesloten omslag afgegeven aan de klasleerkacht en zal in de 'kluis' bewaart worden.
 
Hoe zal de 'stokloop' verlopen:
 
Op maandag 18 december zullen de kinderen uitgedaagd worden om onze stok met vlam een volledige dag in beweging te houden.
Voor de kleuters zal er een parcours voorzien worden op de speelplaats. De kinderen van de lagere school lopen op de speelplaats en in de Venusstraat op het afgesloten stuk weg.
 
Er zal een beurtrol worden opgemaakt waarbij elke klas verantwoordelijk is om de vlam mintens een kwartier lang in beweging te houden. Dit door met de hele klas samen rondjes te lopen. De stok moet daarbij regelmatig doorgegeven worden aan een andere klasgenoot.
 
Om de middag op te vullen gaan we op zoek naar bereidwillige ouders, leerkrachten,... om ervoor te zorgen dat de stok ook tijdens de middagpauze niet stil valt.
 
Als we erin slagen om de vlam een volledige dag in beweging te houden, dan openen we samen de kluis op de speelplaats om 15u10. Op dat moment zal dan het ingezamelde bedrag bekend worden gemaakt.
 
Dit bedrag zal dan via Music for Live overgemaakt worden aan het door ons gekozen doel.
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Voorstelling van het Heartsaver-project:
 
Ik kan u met trots melden dat de fundraising succesvol werd afgerond. Op 16 januari 2018 zal er een opleiding volgen en een inhuldiging van de nieuwe AED. We nodigen alle gulle gevers op die dag graag uit om hier samen op te klinken!
 
 

De vzw  Heartsaver wil meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek.

Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Iedereen mag een AED gebruiken. 

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren. 

vzw Heartsaver zal in samenwerking met het Sint-Lucia een HARTstarters BUITEN aan de school plaatsen zodat deze in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar zijn. 

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.

Sint-Lucia stapt graag mee in dit levensbelangrijk project. 

 Lees hier het persartikel van 15 juni 2017

 

Concreet voor onze school:
 
Met dit project trachten we als school een AED- toestel ter beschikking te krijgen op onze school. Daardat dit toestel zal opgehangen worden aan de hoofdingang van de school, buiten de schoolmuur, willen we op deze manier ook bijdragen tot een betere beschikbaarheid van een levensreddend toestel binnen ons dorp.
 
Hoe gaat het in zijn werk?
 
 
 
Via fundraising tracht deze organisatie ervoor te zorgen dat, gedurende 8 jaren, de school (ook binnen bereik van de parochiezaal, de sportzaal, ...) kan beschikken over een AED-toestel.
 
Hoe kan je sponsoren?
 
Mogelijke sponsors ontvangen volgende mail:
 

Geachte,

Hierbij vragen we of uw bedrijf onderstaand lokaal schoolproject mee zou willen steunen.

De plaatsing van een HARTstarter ( AED-toestel ) aan de Vrije basisschool Sint-Lucia te 2520 Oelegem.

De HARTstarter ( AED-toestel ) wordt buiten aan de voorgevel van de school geplaatst zodat deze in geval van nood voor iedereentoegankelijk is.

Het project staat ook vermeld op de website van de school : www.st-lucia.be

De realisatie van dit project is een initiatief van de vzw Heartsaver, onder het Peterschap van cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. Pedro Brugada.

Hoe deelnemen met een éénmalige bijdrage: Friend: 75 €  |  Brons: 150 €  |  Zilver: 350 €  |  Goud: 750 €  |  Diamant: v.a. 1.250 €

U ontvangt altijd een betalingsbewijs voor de overgemaakte bijdrage!

Bedrijven / zelfstandigen ontvangen een factuur voor “publiciteit AED-project“ zodat de deelname als effectieve kost kan worden ingebracht.

In geval van factuur wordt het sponsorbedrag verhoogd met 21% recupereerbare BTW.

Onze tegenprestatie:

Uw naam en/of logo worden gedurende 8 jaar vermeld op het sponsorbord van de AED. ( details zie bijlage )

Een uitnodiging op de AED inhuldiging, waarbij eveneens de lokale pers gevraagd wordt.

Gratis deelnemen aan een basisopleiding “Reanimatie (CPR) en Defibrillatie (AED)”.

        Wij hopen dat u dit lokaal hartveilig project mee zal steunen.

In bijlage bevindt zich eveneens een recent persartikel over onze vzw.

       Met HARTvriendelijke groet.

Ann THIJS

T:  03 773 17 99  M: 0475 32 60 10

E-mail : contact_2@heartsaver.be

HEARTSAVER vzw

Kanaalstraat 9

9060 Zelzate      BTW BE 0652.998.159 Bank BE26 6528 4806 5729 www.heartsaver.be   

 

Wij danken alvast alle sponsors voor hun steun en om dit project mogelijk te maken!