Hier vindt u een brief om u kennis te laten maken met onze school.

U kan een telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 383 10 31 of via directie@st-lucia.be. Op die manier kan er rustig de tijd gemaakt worden om papieren in orde te brengen, vragen te beantwoorden en een rondleiding te geven doorheen onze school. 

 Voor de inschrijving dient u enkel de Kids-ID van uw kind mee te brengen.

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020:
 
 
 
Procedure inschrijving:
 

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit (broer/zus), kinderen van personeel. Deze loopt gedurende de maanden januari en februari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar

Vanaf de eerste schooldag van de maand maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kunnen de leerlingen worden ingeschreven die niet behoren tot één van de voorrangsgroepen.

 Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2019-2020:

- 2 september 2019 = geboren ten laatste op 2 maart 2017

- 4 november 2019 = geboren ten laatste op 4 mei 2017

- 6 januari 2020 = geboren ten laatste op 6 juli 2017 

- 3 februari 2020 = geboren ten laatste op 3 augustus 2017

- 2 maart 2020 = geboren ten laatste op 2 september 2017

- 20 april 2020 = geboren ten laatste op 20 oktober 2017

- 25 mei 2020 = geboren ten laatste op 25 november 2017

Kinderen geboren ten laatste op 31/12/2017 kunnen ook al ingeschreven worden om te starten op 1 september 2020

 

Inschrijvingen gedurende de vakantieperiode:

 
 Ook tijdens de vakantieperiode kan u een afspraak bekomen om uw zoon of dochter in te schrijven in onze school. Neem hiervoor contact op via mail of telefonisch.
 
U kan een afspraak bekomen in de periode van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli. Of in de periode van woensdag 21 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus. 
 
Telkens tussen 9u00 en 12u00.