Hier vindt u een brief om u kennis te laten maken met onze school.

U kan een telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 383 10 31 of via directie@st-lucia.be. Op die manier kan er rustig de tijd gemaakt worden om papieren in orde te brengen, vragen te beantwoorden en een rondleiding te geven doorheen onze school. 

 Voor de inschrijving dient u enkel de Kids-ID van uw kind mee te brengen.

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021:
 
 

Eerst aanmelden, dan inschrijven: hoe zit het nu eigenlijk?

Info van ons gemeentebestuur: Begin 2018 werd vanuit de Vlaamse overheid gemeld dat vanaf schooljaar 2020- 2021 het werken met een aanmeldsysteem voor inschrijvingen in de basisschool in voege zou treden. Sinds januari 2019 werkten de schepen van onderwijs en gemeentediensten, samen met alle Ranstse scholen, stevig door om de deadline te halen. Alles zat perfect op schema en zoals voorzien communiceerden we hierover begin november via Ranst Info.    

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van de Ranst Info, besluit de minister van onderwijs, Ben Weyts, dat de inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet wordt uitgesteld.  

Daarom beslisten we om het aanmeldsysteem uit te stellen. 

De aangekondigde infosessie op 9 januari 2020 wordt hierdoor overbodig en gaat bijgevolg ook niet meer door.

 

Voor onze school ziet het tijdpad er als volgt uit:

Opendeurdag =    Zaterdag 25 april 2020                             (praktische info volgt later)

Iedereen is van harte welkom!!

 

Procedure inschrijving: 

De inschrijvingsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel loopt van 3 februari tot en met 21 februari 2020.  U neemt hiervoor best contact op via mail (directie@st-lucia.be) om een afspraak te bekomen tussen 3 februari en 21 februari 2020!

Zoals eerder aangekondigd is er geen herinschrijving nodig van 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar.  Om zicht te hebben op het aantal kinderen die we mogen verwachten in het eerste leerjaar, geven wij in januari een brief mee waarop u aanduidt wat uw intenties zijn.  Op deze manier hebben wij de kans om ons optimaal te organiseren richting schooljaar 2020-2021.

Alle andere kinderen (= nieuwe instappers, nieuwe kleuters, nieuwe kinderen voor de lagere school)  kunnen inschrijven vanaf  2 maart 8u30.  De capaciteit alsook het aantal vrije plaatsen zal u terugvinden op onze website alvorens de voorrangsregeling van start gaat.

Wij zitten erg verveeld met het feit dat er zoveel verschillende berichten rondgegaan zijn.  Dit valt echter geheel buiten onze wil.  Alvast bedankt voor het begrip.  Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om de school te contacteren. 

 
Beschikbare plaatsen op onze school: 
 
Vanaf 22 februari 2020 zal je hier de beschikbare plekken per leeftijd en klas kunnen raadplegen:
 
* Instapklas                    
* 3-jarige kleuters           plekken
* 4-jarige kleuters           plekken
* 5-jarige kleuters           plekken
* Eerste leerjaar              plekken
* Tweede leerjaar            plekken
* Derde leerjaar              plekken
* Vierde leerjaar            0 plekken
* Vijfde leerjaar             0 plekken
* Zesde leerjaar              plekken
 
 

 Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2020-2021:

- 1 september 2020 = geboren ten laatste op 3 maart 2018

- 9 november 2020 = geboren ten laatste op 9 mei 2018

- 4 januari 2021 = geboren ten laatste op 4 juli 2018 

- 1 februari 2021 = geboren ten laatste op 1 augustus 2018

- 22 februari 2021 = geboren ten laatste op 22 augustus 2018

- 19 april 2021 = geboren ten laatste op 19 oktober 2018

- 17 mei 2021 = geboren ten laatste op 17 november 2018

Kinderen geboren ten laatste op 31/12/2018 kunnen ook al ingeschreven worden om te starten op 1 september 2021

 

 Inschrijvingen gedurende de vakantieperiode:

 
 Ook tijdens de vakantieperiode kan u een afspraak bekomen om uw zoon of dochter in te schrijven in onze school. Neem hiervoor contact op via mail of telefonisch.
 
U kan een afspraak bekomen in de periode van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli. Of in de periode van donderdag 20 augustus t.e.m. donderdag 27 augustus. 
 
Telkens tussen 9u00 en 12u00.