Hier vindt u een brief om u kennis te laten maken met onze school.

U kan een telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 383 10 31 of via directie@st-lucia.be. Op die manier kan er rustig de tijd gemaakt worden om papieren in orde te brengen, vragen te beantwoorden en een rondleiding te geven doorheen onze school. 

 Voor de inschrijving dient u enkel de Kids-ID van uw kind mee te brengen.

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021:
 
 

Eerst aanmelden, dan inschrijven: hoe zit het nu eigenlijk?

Info van ons gemeentebestuur: Begin 2018 werd vanuit de Vlaamse overheid gemeld dat vanaf schooljaar 2020- 2021 het werken met een aanmeldsysteem voor inschrijvingen in de basisschool in voege zou treden. Sinds januari 2019 werkten de schepen van onderwijs en gemeentediensten, samen met alle Ranstse scholen, stevig door om de deadline te halen. Alles zat perfect op schema en zoals voorzien communiceerden we hierover begin november via Ranst Info.    

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van de Ranst Info, besluit de minister van onderwijs, Ben Weyts, dat de inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet wordt uitgesteld.  

Daarom beslisten we om het aanmeldsysteem uit te stellen. 

De aangekondigde infosessie op 9 januari 2020 wordt hierdoor overbodig en gaat bijgevolg ook niet meer door.

 

Voor onze school ziet het tijdpad er als volgt uit:

Opendeurdag =    Zaterdag 25 april 2020         Geannuleerd!                  

Meer info voor ouders van kleuters die de overstap zullen maken naar de lagere school kan je hier vinden :

Beste ouders van  de 5-jarige kleuters,
 
Het zijn rare tijden, winkels gesloten, mensen mogen niet meer samenkomen, kinderen blijven thuis, scholen zorgen enkel voor noodopvang....
In de lagere school doen we ons best om de kinderen thuis hun taakjes te laten maken met de nodige begeleiding. In het eerste leerjaar maken de juffen filmpjes om zo eventuele moeilijkheden te verduidelijken. Daarna kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag, zoals ze dat ook gewoon zijn in de klas.

 We zijn ook creatief aan de slag gegaan om jullie, als ouders van toekomstige eersteklassertjes, de nodige info te geven in verband met de overstap naar het eerste leerjaar. 

 We hebben geprobeerd om de informatie  die we normaal geven op onze infoavond , nu te bundelen in filmpjes. Zo hebben jullie een heel concrete inkijk in onze klas en de werking in het eerste leerjaar.

 Deze info kunnen jullie bekijken via deze link: https://heteersteleerjaar.wordpress.com/rondleiding/

 Dit is ook een ideaal moment om ook eens een extra kijkje te nemen op onze blog en samen met jullie kind te overlopen wat er in het eerste leerjaar zoal gebeurt.

Op deze manier zullen jullie merken dat leren in het eerste leerjaar er dikwijls heel speels aan toe gaat, samen leren, samen ontdekken. Andere momenten zijn stiltemomenten waar de kinderen heel aandachtig en geconcentreerd individueel aan de slag gaan.

 Meer concrete informatie vertellen we op onze infoavond in september. Moesten er nu toch al vragen rijzen, kunnen jullie ons steeds bereiken op ons e-mailadres swouters@st-lucia.be of vdhuyvetter@st-lucia.be . We hebben ook elk een facebookpagina :  juf Stéphanie      juf Veerle    waar jullie ons ook vragen kunnen stellen.

 We hopen dat jullie op deze manier een positief beeld krijgen van onze klas en de klaswerking en natuurlijk zouden we het fijn vinden om jullie kind volgend jaar in onze klas te mogen verwelkomen. 

Met enthousiaste groeten,

 juf Stéphanie en juf Veerle

 

Om jullie kind in te schrijven voor het eerste leerjaar moeten jullie enkel dit document invullen en ondertekenen. Daarna mogen jullie dit mailen naar directie@st-lucia.be.

Alvast bedankt voor jullie vertrouwen!

directeur Kevin Francken

 

Procedure inschrijving: 

De inschrijvingsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel loopt van 3 februari tot en met 21 februari 2020.  U neemt hiervoor best contact op via mail (directie@st-lucia.be) om een afspraak te bekomen tussen 3 februari en 21 februari 2020!

Zoals eerder aangekondigd is er geen herinschrijving nodig van 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar.  Om zicht te hebben op het aantal kinderen die we mogen verwachten in het eerste leerjaar, geven wij in januari een brief mee waarop u aanduidt wat uw intenties zijn.  Op deze manier hebben wij de kans om ons optimaal te organiseren richting schooljaar 2020-2021.

Alle andere kinderen (= nieuwe instappers, nieuwe kleuters, nieuwe kinderen voor de lagere school)  kunnen inschrijven vanaf  2 maart 8u30.  De capaciteit alsook het aantal vrije plaatsen zal u terugvinden op onze website alvorens de voorrangsregeling van start gaat.

Wij zitten erg verveeld met het feit dat er zoveel verschillende berichten rondgegaan zijn.  Dit valt echter geheel buiten onze wil.  Alvast bedankt voor het begrip.  Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om de school te contacteren. 

 
Beschikbare plaatsen op onze school: 
 
Vanaf 22 februari 2020 zal je hier de beschikbare plekken per leeftijd en klas kunnen raadplegen:
 
* Instapklas                  nog 15 plekken  
* 3-jarige kleuters         nog 18 plekken
* 4-jarige kleuters         nog 17 plekken
* 5-jarige kleuters         nog 22 plekken
* Eerste leerjaar            nog 11 plekken
* Tweede leerjaar          0 plekken
* Derde leerjaar            nog 1 plek
* Vierde leerjaar            0 plekken
* Vijfde leerjaar             nog 1 plek
* Zesde leerjaar             nog 6 plekken
 
 

 Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2020-2021:

- 1 september 2020 = geboren ten laatste op 3 maart 2018

- 9 november 2020 = geboren ten laatste op 9 mei 2018

- 4 januari 2021 = geboren ten laatste op 4 juli 2018 

- 1 februari 2021 = geboren ten laatste op 1 augustus 2018

- 22 februari 2021 = geboren ten laatste op 22 augustus 2018

- 19 april 2021 = geboren ten laatste op 19 oktober 2018

- 17 mei 2021 = geboren ten laatste op 17 november 2018

Kinderen geboren ten laatste op 31/12/2018 kunnen ook al ingeschreven worden om te starten op 1 september 2021

 

 Inschrijvingen gedurende de vakantieperiode:

 
 Ook tijdens de vakantieperiode kan u een afspraak bekomen om uw zoon of dochter in te schrijven in onze school. Neem hiervoor contact op via mail of telefonisch.
 
U kan een afspraak bekomen in de periode van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli. Of in de periode van donderdag 20 augustus t.e.m. donderdag 27 augustus. 
 
Telkens tussen 9u00 en 12u00.