Huis van het KIND

is gevestigd in de      Doggenhoutstraat 4, 2520 Ranst

Meer info op de website van de gemeente Ranst.

 

Info opvoedingswinkel

De gemeente Ranst heeft besloten om hun aanbod in opvoedingsondersteuning uit te breiden en heeft hiervoor de hulp ingeroepen van de opvoedingswinkel van Zoersel. Sinds begin dit jaar (2021) is er dus ook een opvoedingspunt in Ranst! Concreet wil dit zeggen dat inwoners van Ranst nu ook in hun eigen gemeente terecht kunnen voor individuele gesprekken over opvoeding. Gesprekken kunnen doorgaan in het Huis van het Kind, Doggenhoutstraat 4, op afspraak.

Wat bieden zij juist aan?

Iedereen die een vraag heeft over opvoeden kan gratis, vrijblijvend en anoniem bij ons terecht. Dit kunnen ouders zijn, maar ook grootouders, plusouders, pleegouders,… . Ook professionals kunnen bij ons terecht wanneer ze vragen hebben. We gaan dan samen bekijken wat er juist aan de hand is en wat misschien een antwoord zou kunnen zijn. We kunnen een vijftal gesprekken aanbieden. Indien we merken dat er dan nog onvoldoende antwoord is gekomen, of er is toch meer aan de hand, dan gaan we gericht doorverwijzen. De onderwerpen kunnen heel verschillend zijn: van bedplassen, faalangst,… tot puberperikelen en omgaan met schermgebruik, alles kan!

Ook personen die een vraag hebben over kinderen met het (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, Ass,… kunnen bij ons terecht voor een kortdurende begeleiding waarin we ook psycho-educatie kunnen aanbieden.

Bekijk dit filmpje voor meer info.