WAT ZIJN ONZE DOELEN?


Het kinderparlement maakt al vele jaren deel uit van onze schoolwerking. Het is voor ons een middel om de betrokkenheid van kinderen te vergroten. We dagen hen zo uit om mee na te denken over de schoolwerking en merken dat de 'kijk van kinderen op de realiteit' vaak blikverruimend kan werken.
Kinderen engageren zich voor een volledig schooljaar waarmee we hen willen bijbrengen dat er in het leven ook vaak engagementen van langere duur zijn. Het vraagt van hen dus een volgehouden inspanning.
 
Daarnaast willen we kinderen de kans geven om volgende eigenschappen/talenten in zichzelf aan te spreken:
 
  • goed kunnen nadenken over…
  • dingen goed kunnen uitleggen, durven praten
  • goed kunnen luisteren, niet enkel je eigen ideeën willen opdringen
  • graag organiseren
  • goed kunnen omgaan met anderen
  • ook dingen willen doen die je misschien niet altijd leuk vindt
  • iemand zijn die we kunnen vertrouwen
  • open staan voor nieuwe ideeën
  • een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 
Door te zetelen binnen het KiParle geven we kinderen een stem binnen onze school en willen we kinderen stimuleren om te groeien in de bovenstaande eigenschappen.
 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

 
Het KiParle bestaat uit 8 à 10 vaste leden uit de leerjaren 3 t.e.m. 6. Daarnaast nemen, via een beurtrolsysteem ook telkens 2 leerlingen uit L1 en L2 deel.
 
De vaste leden worden bij de start van het schooljaar geselecteerd via een sollicitatieprocedure. Kandidaten krijgen in de loop van september de kans om op gesprek te komen bij de directie. Het is aan hen om de directeur te overtuigen van hun kwaliteiten, motivatie en/of de leerkansen die zij zien voor zichzelf. Op basis van die sollicitatiegesprekken zullen kinderen aangesteld worden met een mandaat voor een volledig schooljaar.
 
De afgevaardigden van het zesde leerjaar zitten de vergadering voor. Zij verzorgen ook het verslag van de vergadering. De directeur is bij elke vergadering aanwezig. Op uitnodiging kunnen ook leerkrachten, experten, ... worden uitgenodigd.
 
De afgevaardigden brengen steeds een kort verslag uit in de klas zodat alle leerlingen op de hoogte zijn van de activiteiten van het KiParle. (Ze maken hiervoor notities, in de vorm van besluiten, in het KiParle-schriftje van de klas) Zo trachten we een draagvlak te creëren. De afgevaardigden fungeren ook als aanspreekpunt zodat alle kinderen hun stem kunnen laten klinken in het KiParle. Er wordt voor elke vergadering kort even tijd gemaakt in de klassen om bepaalde agendapunten te bespreken. Dit brengen de afgevaardigden als voorbereiding mee naar de vergadering.
 
 

Concrete taken: 1 keer per maand een vergadering (met leerkracht en/of directie) tijdens de schooluren, verslag opmaken van deze vergadering, uitwerken van de werkgroepen bij de leerlingen, aanbrengen van nieuwe ideeën, organisatie van initiatieven, zaken op school durven in vraag stellen, …

 

Samenstelling schooljaar 2021-2022

 
Alexa Vermeer (L6)    Pim Vandergooten (L6)
Noa Bogaerts (L5)    Miene Van Houdt (L5)
Riet Vandenbulcke (L4)   Jenne Wouters (L4)
Elynn Ceuppens (L4)    Fenna Van Gestel  (L4)
Laura Dierckx (L3)    Maud Van Eyndt (L3)
 
 

Werkgroepen

 
Daarnaast werken we met allerlei werkgroepen waarvoor kinderen zich kunnen engageren. Ze zetten hun talenten op deze manier in of stellen zichzelf duidelijke leerdoelen.
 
* Createam
* Speelmaatjes
* MOS-team
* Klusteam
* Verkeersteam