Mondiale werken regio Lier


In de strijd tegen corona zoeken Mondiale Werken Regio Lier en Eerstelijnszone (ELZ) Pallieterland vrijwilligers voor het nieuwe project Sensi-ambassadeurs.

 

Het idee van het project is dat vrijwilligers binnen hun eigen netwerk mensen willen sensibiliseren en informeren over corona en de maatregelen ertegen. Daarnaast motiveren de vrijwilligers anderen binnen hun wijk, groep of gemeenschap om de maatregelen te volgen en zich te laten vaccineren.

De vrijwilligers krijgen en korte online opleiding (4 à 5 uren verspreid over 4 dagen). Na de opleiding krijgen de vrijwilligers verder coaching en ondersteuning en indien nodig bijkomende opleiding.

Als sensi-ambassadeurs maken de vrijwilligers mee het verschil in hun wijk, club, vriendengroep, geloofsgemeenschap ...

We sturen u deze mail met de vraag om de vrijwilligersvacature te verspreiden bij bv. het schoolteam en de ouders. 

Als er in de school medewerkers zijn die uit hoofde van hun functie interesse hebben om de opleiding te volgen, mag u hun coördinaten ook aan ons doorgeven. Voor professionelen voorzien we een aparte, gelijkaardige opleiding. 

Hier vindt u de vrijwilligersvacature . 

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking en moeite.

 

Esma Meharzi 0465270975

Projectmedewerkster    Mondiale Werken Regio Lier vzw

p/a Vredelaan 34, 2500 Lier

BE 649.920.091

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen Afdeling Mechelen

asmameharzi@hotmail.fr

www.vluchtelingenregiolier.be