Bij de ontwikkeling van onze visie op huiswerk zijn we uitgegaan van drie pijlers:

- inoefenen van de leerstof

zelfstandig leren werken

- de brug vormen tussen school en thuis, transparantie.


Vanuit deze drie pijlers en omdat een kind ook nog kind moet kunnen zijn, zijn voor onze school omtrent huiswerk de volgende afspraken opgesteld:

* Onderbouw :

 

        - geen huiswerk op woensdag en vrijdag
 
        - beperkt zich tot het automatiseren bij rekenen: splitsingen en tafels,…
 
        (nadruk op verwoorden van denkprocessen en handelen), lezen en spelling
 
        - ook muzische taak kan gegeven worden
 
        - ruimte maken voor differentiatie
 
        -  1ste en 2de lj.  geven op vrijdag de werkboeken mee van rekenen, taal en schrift
 
        - duur van het huiswerk : 1ste 10 min.,   2de 15 min.,   3de 20 min.
(ouders zijn tijdbewakers)  
 
 
 
 * Bovenbouw :
 
        - op woensdag en vrijdag wordt het huiswerk beperkt
 
        - herhalen van de leerstof met zowel taken als lessen, eventueel een voortaak
 
        - ook muzische taak kan gegeven worden
 
        - leren om zelf te plannen via agenda door taken op lange termijn
 
        - ruimte maken voor differentiatie
 
        - gebruik maken van een huiswerkschrift (oefenschrift)
 
        - duur van het huiswerk : 4de 30 min.,   5de 35 min.,   6de 45 min.  
(ouders zijn tijdbewakers)  
 
Aan u, als ouder vragen we om de school goed te informeren over het verloop van het huiswerk. Meer info over de begeleiding van huiswerk in het volgende filmpje.