eerste graad

tweede graad

derde graad

 1. Waarom geven we huiswerk ?

 • communicatie naar ouders over vordering van leerstof (in het algemeen)

bv. brug over 10, tafelkaartjes…

 • automatiseren

 • voorbereiding + extra inoefening : WP spelling

 • eigen tempo

 • automatiseren ( tafels - lezen - WP spelling)

 • inoefening van leerstof van de dag

 • beginnen met leren van een les in L4 (WO - rekenwijzer)

 • ouders volgen graag mee op

90 % zijn lessen.  doel :

 • automatisatie

 • geheugen trainen

 • toetswijzers leren gebruiken

 • toetsen voorbereiden

    2. Aan welke 4 criteria moet goed huiswerk voldoen ?

 • zelfstandig leren werken

 • niveau differentiatie  (ook hulpmiddelen)

 • nuttige opdrachten

 • beperkt zijn

 • inoefening/herhaling

 • gedifferentieerd

 • zelfstandig kunnen maken

 • nuttig

 • verwerking leerstof uit de klas

 • geen overdaad

3.  Welke vaardigheden willen we kinderen leren met het geven van huiswerk/lessen ?

 • zelfstandig leren werken

 • plannen (spelen - huiswerk - eten      of huiswerk - eten of …)

 • zelfstandig leren werken

 • timing - planning

  • L3 binnen de avond

  • L4 binnen de week

 • toepassen van hulpmiddelen (rekenwijzer - pc - woordenboek)

 • herhalen  en inoefenen van leerstof

 • leren plannen :

  • L5 over de week

  • L6 binnen de maand

  • in kleinere stukjes studeren

  • uitstelgedrag mijden

  • herhalen