Veiligheid van onze kinderen boven alles...

Ook dit schooljaar 2018-2019 blijven we inzetten op de veiligheid van onze kinderen in het verkeer. Vorige schooljaren hebben we hard gestreefd naar het behalen van deellabel 2 van het 10/10-project, wat een mooie bekroning zou zijn voor onze school en de inzet van iedereen. Dat is nog niet gelukt, maar we laten de moed niet zakken en blijven ten volle inzetten op verkeerseducatie. We geloven dat we hier voor kinderen en de schoolomgeving het verschil kunnen maken.
Er zullen dus ook dit schooljaar heel wat acties en activiteiten zijn om de verkeersveiligheid in het licht te stellen. Laten we er samen een leerrijk en verkeersveilig schooljaar van maken!
  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Alle activiteiten en acties voor verkeer plannen we met het oog op het behalen van een medaille tegen het einde van dit schooljaar.
 
Wat zijn onze doelstellingen?
 

We leren de kinderen veilig STAPPEN met
- het Voetgangersbrevet Brons (derde kleuterklas)
-het Voetgangersbrevet Zilver (eerste graad + derde leerjaar)
Het Grote Voetgangersexamen (Voetgangersbrevet Goud) (vierde leerjaar)

We leren de kinderen veilig TRAPPEN met

...

Leer je leerlingen vaardig FIETSEN via
Het Grote Fietsexamen (Fietsbrevet via de politie Ranst) (zesde leerjaar)

We testen de kennis van onze leerlingen via De Grote Verkeerstoets (vijfde leerjaar)

Daarnaast zullen wij gedurende het volledige schooljaar:

- Kinderen (en ouders) sensibiliseren om te voet of met de fiets.

-  Kinderen (en ouders) blijven sensibiliseren om fluo, helm, ... te dragen om je op die manier veiliger in het verkeer te begeven.

- Kinderen regelmatig een busevacuatie te laten oefenen door op die manier de bus te verlaten bij schoolzwemmen en schooluitstappen.

- Kinderen kennis bijbrengen over de gevaren van de dode hoek.

- ...

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Wij worden graag gezien!
 
We starten onze fluoacties op maandag 5 november met het uitdelen van een fluovest geschonken door de school! We hopen dat onze kinderen deze met trots zullen dragen.
De acties zoals beschreven zullen lopen tot aan de krokusvakantie:
 
1e actie:
Op geregelde tijdstippen zullen we tellen hoeveel kinderen fluo dragen. Dit is onaangekondigd en zal genoteerd worden in de klas.
 
Uitdaging: Als de kinderen tegen 26 februari 2019 op deze teller 2250 getelde fluovestjes (totaal van alle telmomenten samen= we streven naar 90%) kunnen laten verschijnen, dan zal er op 28 februari een heus frietjesfeest georganiseerd worden voor alle kinderen.
 
13 november  214 (85,6%)
28 november   220   (88 %)
10 december   235   (94%) KNAP!
 
De teller staat nu op:       669    (89,2%)
 
 
    
 
De eerste telling was alvast een succes, maar net niet genoeg...
Met dank aan de enthousiaste leerlingen die ons hielpen. 
Bekijk de foto's hier. 
 
 
2e actie:
Aan de schoolpoort zullen onze kleuters geregeld beloond worden met een stempel bij het dragen van hun fluovest.
 
De leerlingen van de lagere school willen we belonen met een nummertje voor onze tombola. Hou dit nummertje goed bij.
 
De ouders die het goede voorbeeld geven aan hun kinderen willen we ook belonen met een nummertje voor onze tombola. Hou dit nummertje goed bij.
 
TOMBOLA: Op elke teldag zullen er enkele prijzen verloot worden; met als hoofdprijs een bioscoopticket
 Prijzen kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
 
De winnende nummers zijn :
 
Hou onze verkeerspagina dus goed in het oog!
 
 Winnaars dinsdag 13 november:
26  bioscoopticket Proficiat Louise Gysels!
48  leuke verrassing
104  leuke verrassing
108  leuke verrassing
18  leuke verrassing
 
Winnaars woensdag 28 november:
186  bioscoopticket Proficiat!
248  fluotastisch geschenk
229  fluotastisch geschenk
212  fluotastisch geschenk
99  fluotastisch geschenk
 
Winnaars maandag 10 december 2018:
376  bioscoopticket Proficiat Yana Van Leugenhaege!
449  bioscoopticket Proficiat Rhune Palmers!
293  fluotastisch geschenk
295  fluotastisch geschenk
333  fluotastisch geschenk
343  fluotastisch geschenk
417  fluotastisch geschenk
427  fluotastisch geschenk
 
 
 Prijs af te halen op het secretariaat.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Verkeersdagen:

Op dinsdag 16 oktober werd er in de lagere school extra aandacht besteed aan het oefenen van enkele verkeersvaardigheden. Zo werd in het eerste en tweede leerjaar het principe van een busevacuatie nog eens herhaald. Iets wat onze leerlingen bij elke zwembeurt oefenen! Daarnaast waren er in beschermde omgeving enkele oefeningen gericht op voetgangers in het verkeer.
Met de leerlingen van de tweede graad gingen we een stapje verder. Zij kregen al wat moeilijkere verkeerssituaties voorgeschoteld.
De leerlingen van de derde graad kregen de kans om in kleine groepjes te weg op te gaan en daar in de praktijk hun kennis toe te passen. 
 
Op donderdag 18 oktober was het dan de beurt aan onze kleuters. Door middel van allerlei spelvormen brachten we hen enkele belangrijke principes bij die de veiligheid als voetganger te goed komen: steeds aan de huizenkant stappen, veilig oversteken volgens de gekende stapjes, ...
Ook voor hen werd het een leerrijke ervaring.
 
De kleuters, die klas per klas, tijdens een speeltijd mogen fietsen hebben nu ook een echt verkeerpark gekregen!
 
 
Met onze mobiele verkeerslichten en verkeersborden kunnen we hen nu spelenderwijs laten kennismaken met verschillende verkeersituaties. Dankzij de subsidies van 10op10 werd dit mogelijk gemaakt.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
STRAPPEN een FEEST!

Vandaag werd de straat voor onze school volledig autovrij gemaakt. Onze kinderen hadden dus de kans om hun fietsvaardigheden te oefenen in een realistische en toch veilige omgeving.
 
In de voormiddag was het eerst de beurt aan de kinderen van de lagere school. Alle fietsen kregen een duchtige controle zodat ze veilig zijn, of kunnen gemaakt worden, om zich in het verkeer te begeven.
De kinderen van L4-L6 ontmoetten op hun parcours zelfs een echte agent die op het kruispunt het verkeer regelde. 
 
Na de middag peddelden en fietsten onze kleuters er op los en kwamen op hun weg verschillende hindernissen tegen.
 
Foto's op de klasblogs.
 
Onze kinderen swingenden ook mee op het Straplied. 
Bekijk hier het filmpje.
 
Alles bij elkaar een erg geslaagde dag. En dan nu... blijven STRAPPEN!
 
 
Strapdag op vrijdag 21 september:

Ook dit jaar willen we weer volop inzetten op verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Komende vrijdag, 21 september 2018, is het Strapdag. Een dag die volledig in het teken staat van STAPPEN en TRAPPEN! We vragen daarom aan de kinderen om met de fiets, te voet, met de step naar school te komen.

We zullen deze dag benutten om de fietsvaardigheid van de kinderen te verbeteren, een fietscontrole te doen, met een agent enkele bevelen te oefenen, te fietsen in een beschermde omgeving,  .... Kortom, een dag die volledig in het teken staat van veilig fietsen in het verkeer.
 
Meer info in deze brief.
 
Wil je alvast de benen opwarmen om met de fiets of te voet naar school te komen? Dans dan mee met het Straplied.
 
 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°