Voorstelling van het speelplaatsproject:
 

Korte omschrijving van het project: 

Onze grote betrachting is om een veilige en kindvriendelijke omgeving te maken van onze speelplaats. Op dit moment is er weinig uitdagend spelaanbod op onze speelplaats. Het moet een plek worden waar kinderen zich goed voelen en zich kunnen ontplooien.

Doelstelling/doelgroep van het project:

We vinden het erg belangrijk dat onze kinderen kunnen verkennen, bewegen, klimmen en in contact komen met de natuur. Hiervoor willen we onze speelplaats uitbouwen tot een plek met dieren, natuur en een speeltuig dat kinderen uitnodigt om te ontdekken, te bewegen,… Dit past mooi in de visie die we hebben als dorpsschool. Zo brengen we ook wat meer groen op onze speelplaats en krijgt deze een natuurlijker karakter.

Timing van de realisatie:

Gedurende ditschooljaar willen we dit project vorm geven. In de loop van januari 2016 willen we overgaan tot de plaatsing van een parcours en voorzien we rubbertegels als ondergrond voor dit stuk speelplaats. Het bestaande muurtje wordt bedekt met mooie zitbanken zodat het veiliger wordt voor onze kinderen.

Ook het kippenhok en de moestuinbakken kunnen in de loop van dit schooljaar voorzien worden.

Op termijn zouden we onze graskoer willen voorzien van enkele wilgenhutten en bekijken we of er speeltuigen aan vervanging toe zijn.

Hoe vorderen de werken?
 
Klik hier voor wat beelden van de extra spelmaterialen en de vorderingen van de werken om ons speelplaatsproject vorm te geven.
 
 
Hoe zal het er gaan uitzien?
 
 
Wij kunnen dit project vorm geven dankzij de financiële steun van:
 
 
* Cera, samen investeren in welvaart en welzijn
Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterkecoöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische en maatschappelijkemeerwaarde op drie vlakken:
 We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep
 We realiseren positieve impact in onze samenleving
 We genieten van unieke voordelen
Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor ons ondernemerschap.
Cera, diep geworteld, breed vertakt
 
Meer info: www.cera.be.
 
* De Knod, wijkvereninging van Oelegem
 
* Comité parochiefeesten
 
* Eandis
 
* Caritas Westmalle
 
* De orde van de Titsen
 
* Het oudercomité van onze school