RAKET (schooljaar 2021-2022)

 
In samenwerking met Nadine Lambreghts (Het Open Poortje) worden aan onze kleuters de principes van RAKET aangebracht. een programma dit inzet op de sociale vaardigheden.
 
 

RAKET-LESJES 1 EN 2

 
AFSPRAKEN, LUISTEREN EN HET SPEELPLAATS-GOED-GEDRAG-SPEL
 
1 Afspraken 
 Tijdens de RAKET-lesjes zijn er 6 afspraken waar iedereen zich aan moet houden: 
 

C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Regeldobbelsteen\luisteren.PNG

We luisteren naar elkaar


C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Regeldobbelsteen\vinger in de lucht.PNG

We steken stil onze vinger in de lucht als we iets willen vragen


C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Regeldobbelsteen\aub en dankjewel.PNG

We zeggen alstublieft en dankuwel


C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Regeldobbelsteen\dikke duim.PNG

We geven elkaar complimentjes


C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Regeldobbelsteen\niet roepen.PNG

We roepen niet


C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Regeldobbelsteen\niet pijn doen.PNG

We doen elkaar niet pijn, ook niet met woorden

 
De regels staan afgebeeld op een dobbelsteen en worden de volgende lesjes elke keer opnieuw herhaald. Kinderen die zich aan de afspraken houden, verdienen dikke duimen en complimenten!
 
2 Luisteren 
 
Eén van de afspraken is ‘we luisteren naar elkaar’. (Gewoonte 5 van de boom van Covey) Dit is moeilijker dan je zou denken! De volgende drie deelvaardigheden helpen de kinderen hierbij: 


C:\Users\CKG\Google Drive\stniklaas\Kindtraining\Stopklas\Luisteren\mondje dicht.PNG

We blijven zitten of staan

Ons mondje is dicht

We kijken naar diegene die praat

 
 
3 Speelplaats-goed-gedrag-spel 
 
Elk RAKET-lesje eindigt met een speciale speeltijd. Terwijl de kinderen spelen, delen de juffen puntjes uit aan de kinderen die leuk samenspelen (luisteren naar elkaar, regels naleven, rustig wachten, vragen of je mag meedoen, delen van het speelgoed, …). Bij elk punt dat de kinderen krijgen, wordt ook concreet benoemd waarom ze het punt hebben verdiend. Bijvoorbeeld: “leuk zeg, jullie delen een bal!”. Na het spel worden alle puntjes in een fles verzameld. Als de puntjes boven het elastiekje rond de fles komen, verdienen de kinderen een beloning!