Om de inschrijvingen via digitale weg duidelijk en vlot te laten verlopen, geven we hier een overzicht van de documentenstroom.

 

EERSTE FASE: documenten in te vullen/te ondertekenen:

 
  • Algemene gegevens kunnen bezorgd worden door dit digitale formulier in te vullen. Op die manier zijn jullie bij ons al aangemeld.
 
 
 
 
 
 
De afgedrukte documenten worden via mail (secretariaat@st-lucia.be) of in de brievenbus aan de school bezorgd. 
 

TWEEDE FASE: Na verwerking van de documenten uit Fase 1, ontvangen jullie ...

 
  • Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement met daarbij een bewijsje van inschrijving dat jullie mogen afknippen en bijhouden. (te ondertekenen door BEIDE ouders)
 
  • Verklaring van eerste inschrijving. (te ondertekenen)
 
  • Blad uit het register. (te ondertekenen)
 
De documenten worden via mail (secretariaat@st-lucia.be) of in de brievenbus aan de school bezorgd. 
 
Na verwerking van al deze documenten is de inschrijving volledig en zijn jullie zeker van een plekje op onze school voor jullie kind.
 
 
 

TER INFO: stellen we jullie ook graag de volgende info ter beschikking:

 
 

INSCHRIJVING EERSTE LEERJAAR

Indien jullie kind reeds op onze school ingeschreven is als kleuter moeten jullie enkel dit document invullen en ondertekenen om in te schrijven voor het eerste leerjaar. Daarna mogen jullie dit document mailen naar directie@st-lucia.be.

Voor kleuters die een broer/zus in de lagere school hebben, kan gebruik gemaakt worden van het voorrangsrecht. Anderen moeten wachten tot 1 maart.

Voor kinderen van buiten onze school dient een afspraak gemaakt te worden en kan er vervolgens digitaal ingeschreven worden.